FacebookGoogle+Twitter
מלווים את החיילים הבודדים ומחזקים יחד את ירושלים​

אור מירושלים

אירוע הדלקת נר חנוכה בין לאומי המחבר את ירושלים עם התפוצות ואת החיילים הבודדים עם משפחותיהם.

שבת ירושלים

שבת בין לאומית בישראל ובתפוצות בסימן אחדות וערבות הדדית.
דיור לחיילים בודדים עם מעטפת קהילתית של משפחות מלוות וקשר לקהילות המוצא.

בתים חמים לחיילים בודדים

גשר של זהב הינו מיזם בינלאומי אשר נוסד ע"י עו"ד יהודה זריצקי, לאחר שביתו ברמת גן נהרס מפגיעת סקאד במלחמת המפרץ בשנת 1991. המיזם הוכר כמפעל ממלכתי ועוגן בהחלטת ממשלה.

 גשר של זהב נועד לחבר ולגשר בין רבדי העם בישראל ובתפוצות, העצמת אוכלוסיות נוער מוביל ובני ובנות מצווה, לווי החיילים העולים והבודדים, הקמת רשת ארצית של "בתים חמים" עבורם, הקמת פורום בעולם למשפחות החיילים ופעילות רחבת היקף למען מרכזיותה של ירושלים בקיום היהודי.
 
טלפון: 052-773-9577     |    דוא"ל:  bridgeofgold2020@gmail.com    |     כתובת:  כנפי נשרים 24 (קומה 1) ירושלים