FacebookGoogle+Twitter
מלווים את החיילים הבודדים ומחזקים יחד את ירושלים​
אירוע הדלקת נר חנוכה בין לאומי המחבר את ירושלים עם התפוצות ואת החיילים הבודדים עם משפחותיהם.
 

האירוע מתקיים בבית הכנסת "החורבה" ברובע היהודי, כסמל להתחדשות יהודית. גשר של זהב יזמה אירוע בינלאומי זה מייד לאחר שיקומו של בית הכנסת אשר במהלך 300 השנה האחרונות הועלה באש ונהרס פעמיים. האירוע מסיים יום העצמה של חיילים בודדים בשיתוף תושבי ירושלים והרובע היהודי.

אור מירושלים

 
טלפון: 052-773-9577     |    דוא"ל:  bridgeofgold2020@gmail.com    |     כתובת:  כנפי נשרים 24 (קומה 1) ירושלים