FacebookGoogle+Twitter
מלווים את החיילים הבודדים ומחזקים יחד את ירושלים​

בתים חמים לחיילים בודדים

גשר של זהב פועלת להקמת רשת ארצית ברחבי ישראל  של "בתים חמים" למען החיילים הבודדים בשילוב מעטפת קהילתית של משפחות מלוות  ומשפחות קשר למשפחות המוצא של החיילים הבודדים מהתפוצות. הבניין הראשון ייחנך  בעז"ה במהלך חודש תמוז תשע"ז, ובהמשך - בירושלים, חדרה ותל אביב.

גשר של זהב הייתה החלוץ בהקמת הקמפוס הראשון לחיילים חרדים מהיחידות הקרביות בצה"ל.
דיור לחיילים בודדים עם מעטפת קהילתית של משפחות מלוות וקשר לקהילות המוצא
 
טלפון: 052-773-9577     |    דוא"ל:  bridgeofgold2020@gmail.com    |     כתובת:  כנפי נשרים 24 (קומה 1) ירושלים