FacebookGoogle+

"מלווים את החיילים הבודדים ומחזקים יחד את ירושלים​"

בתים חמים לחיילים בודדים

גשר של זהב פועלת להקמת רשת ארצית ברחבי ישראל  של "בתים חמים" למען החיילים הבודדים בשילוב מעטפת קהילתית של משפחות מלוות  ומשפחות קשר למשפחות המוצא של החיילים הבודדים מהתפוצות. הבניין הראשון נחנך ב"ה באשדוד במהלך חודש תמוז תשע"ז, ובהמשך ייחנכו הבתים החדשים - בירושלים, חדרה ותל אביב.

גשר של זהב הייתה החלוץ בהקמת הקמפוס הראשון לחיילים חרדים מהיחידות הקרביות בצה"ל.
דיור לחיילים בודדים עם מעטפת קהילתית של משפחות מלוות וקשר לקהילות המוצא
תמונות מהבית הראשון באשדוד שנחנך בחודשים האחרונים