FacebookGoogle+Twitter
מלווים את החיילים הבודדים ומחזקים יחד את ירושלים​

שבת ירושלים

שבת בינלאומית בישראל ובתפוצות בסימן אחדות וערבות הדדית.
גשר של זהב מקיימת בשבת הסמוכה ליום ירושלים שבת בינלאומית בישראל ובתפוצות בסימן אחדות וערבות הדדית. הרבנות הראשית לישראל אימצה את יוזמת גשר של זהב לקיים שבת זו ועיגנה זאת בהחלטה ממלכתית. מזה למעלה מעשור מקיימת גשר של זהב את השבת בקרב קהלים שונים ומגוונים והמגזרים השונים. בשבת זו מארחת גשר של זהב חיילים בודדים רבים בירושלים ואת משפחותיהם בקהילות בתפוצות, כהכרת הטוב וכסמל לאחדות הדדית.
 

ברכות לשבת ירושלים תשע"ז

 
טלפון: 052-773-9577     |    דוא"ל:  bridgeofgold2020@gmail.com    |     כתובת:  כנפי נשרים 24 (קומה 1) ירושלים