קהילות תאומות
פרוייקט חיבור קהילות מהתפוצות יחד עם קהילות תואמות מירושלים. 
"גשר של זהב" יוזמת חיבור קהילות מקהילות שונות ברחבי העולם אל קהילות בירושלים בכדי לשמר את הקשר ההדוק של יהודי התפוצות אל בירת הנצח של העם היהודי - ירושלים.