שבת ירושלים

שבת בינלאומית בישראל ובתפוצות בסימן אחדות וערבות הדדית

ברכות לשבת ירושלים תשע"ז

 
"גשר של זהב" יזמה לפני 12 שנה את קיום "שבת ירושלים והתפוצות"- אשר נועדה לחבר את רבדי העם השונים לירושלים.

 
בשבת זו נאמרת התפילה ל "שלום ירושלים" - אשר חוברה ע"י הרב שאר-ישוב הכהן זצ"ל - אשר היה ממגיני הרובע היהודי ב- תש"ח ונשבה ע"י הלגיון הירדני.


התפילה אושרה ע"י מועצת הרבנות הראשית לישראל.

 
כמו-כן, דורשים בשבת זו רבני ונשיאי הקהילות דרשות בענין מרכזיותה של ירושלים בקיום היהודי.

 
"גשר של זהב" הוסיפה נופך של "ערבות הדדית" לשבת זו ב- 2 מעגלי עשיה נוספים:

 
א. קהילות תאומות מירושלים והתפוצות המציינות בשבת זו האחת את רעותה.

ב. קהילות מישראל המארחות בשבת זו את החיילים הבודדים המגיעים מקהילות המוצא התאומות; והקהילות בתפוצות מארחות את משפחות החיילים הבודדים ומחזקים אותם.