קהילות תאומות
מיזם חיבור קהילות מהתפוצות יחד עם קהילות תואמות מירושלים. 
 
"גשר של זהב" יזמה את פרויקט "קהילות התאומות" שנועד לחבר קהילות, בעיקר מאיזור ירושלים, עם קהילות תאומות בתפוצות.

 
חזון הקהילות התאומות הינו- 

לפעול ביחד למען חיזוקה של ירושלים והעצמתה במגוון דרכים אותן יקבעו הקהילות בשיתוף "גשר של זהב".

 
לעת זו- מתחברות הקהילות ב- "שבת ירושלים והתפוצות" בתפילה ל-"שלום ירושלים" הנאמרת בקרב הקהילות ובדברים אודות
"ירושלים - עיר שעושה את כולם חברים".

 
"גשר של זהב" מוציאה חוברת מיוחדת ובה מוצגות הקהילות התאומות שהצטרפו למיזם, ובהנפה ביחד של דגל "הערבות ההדדית" - ע"י אירוח חיילים עולים ובודדים בקהילות הירושלמיות, ואירוח משפחות המוצא של החיילים ע"י הקהילות בתפוצות.

 
בעתיד- מתוכנן פרויקט משותף לקהילות, של בני ובנות המצווה -

"יחד הגענו למצוות":

 
  • בלמידה מקוונת אינטרנטית משותפת.
  • באירוע V.C.  משותפים יחד עם הוריהם.
  • "במסע ושבועה לירושלים"- משותף.
  • הגעה לישראל ולירושלים כולל פעילויות מגוונות.